• Web-to-print mot markedet 

      Engum, Marianne; Myklebust, Stine; Jacobsen, Anne Helene; Endresen, Petter (Bachelor thesis, 2005)
      NORSK: Prosjektet ble gjennomført etter ønske og behov fra Mediehuset GAN AS. Deres ønske var å få kartlagt markedet for Web-to-print da de selv skal utarbeide en løsning. Prosjektgruppen har kartlagt markedet ved å ...