• Inkludering av minoritetsjenter i håndball 

      Jøssang, Siren (Bachelor thesis, 2020)
      Hensikten med bacheloroppgaven er å undersøke minoritetsjenters håndballdeltakelse i ungdomsårene, i et trenerperspektiv. Hovedfokuset i oppgaven er basert rundt Bourdieus begreper om sosiale felt, kapital og habitus. ...