• Inkludering av minoritetsjenter i håndball 

   Jøssang, Siren (Bachelor thesis, 2020)
   Hensikten med bacheloroppgaven er å undersøke minoritetsjenters håndballdeltakelse i ungdomsårene, i et trenerperspektiv. Hovedfokuset i oppgaven er basert rundt Bourdieus begreper om sosiale felt, kapital og habitus. ...
  • Trivsel i kroppsøving - betydningen av kroppsbilde og kroppspress 

   Jøssang, Siren (Master thesis, 2022)
   Kroppsbilde og kroppspress er sentrale fenomen som opptar ungdom i dagens samfunn. Internalisering av kroppsideal kan knyttes til kroppsmisnøye i den grad at et negativt kroppsbilde gjerne utvikles som følge av et opplevd ...