• Identifisering av postoperativt delirium 

      Jørum, Marte (Bachelor thesis, 2020)
      Tittel: Identifisering av postoperativt delirium Antall ord totalt: 7251 Hensikt: Å belyse hvordan sykepleier kan identifisere postoperativt delirium hos hoftebruddpasienter med demens, samt hvilke tiltak og observasjoner ...