• Emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse og bruk av tvang 

      Duenger, Nina; Jørgensen, Ida Helene (Bachelor thesis, 2008)
      Oppgaven er et litteraturstudium hvor målet har vært å finne ut hvordan man kan forebygge utagerende atferd som ofte fører til beltelegging og holding. Problemstillingen ble da: ”Hvordan kan vi som sykepleiere forebygge ...