• Smart thermal grid concepts for the Leangen area 

      Jørgen Formo Kihle (Master thesis, 2019)
      Sammendrag Leangen består for øyeblikket av en veddeløpsbane. Koteng Eiendom AS planlegger å rive banen, for å deretter bygge et bærekraftig boligområde med lavt energiforbruk og klimavennlig fotavtrykk. Byggeplanene ...