• Alarmhåndtering 

      Jønsson, Alexander Dahlstrøm (Master thesis, 2007)
      Denne masteroppgaven rapporten rede gjør for krav og prinsipper bak et velfungerende alarmsystem. I tillegg dokumenterer den praktiskarbeid og resultatet av evaluering til alarmer tilknyttet prekompressorsystemet på Troll ...