• Forebygging av trykksår i norske sykehjem 

      Jæger, Jostein Botne (Bachelor thesis, 2021)
      Bakgrunn: Trykksår oppstår som følge av trykk over tid og er smertefulle og vanskelige å behandle. De fleste trykksår kan forebygges, men forekomsten på norske sykehjem ser allikevel ut til å være høy. Trykksår forebygges ...