• Evaluering av kunst- og integreringsprosjektet Cross over 

      Jæger, Irene; Berg, Berit (Research report, 2015)
      Denne evalueringsrapporten omhandler kunst- og integreringsprosjektet Cross-Over og er utarbeidet på oppdrag fra Bjørg Nyjordet og Magnar Gilberg, to profesjonelle kunstnere som har stått for gjennomføringen av prosjektet. ...