• Hvordan boligprisene påvirker boligplanleggingen i Trondheim? 

      Iversen, Vidar Strømmen (Master thesis, 2013)
      Denne oppgaven er gjennomført som en masteravhandling ved Institutt for byforming og planlegging, Norges tekniske og naturvitenskapelige universitet. Hensikten med denne oppgaven har vært å finne ut om boligprisene påvirker ...