• Arbeid ved siden av studiene: Hvordan påvirker dette utdanningsutfallet? 

      Helgheim, Anna Varpen; Iversen, Sandra Helen (Bachelor thesis, 2022)
      Frafall i høyere utdanning er et viktig tema i politikken i Norge. Dette er fordi Norge genererer økonomisk vekst gjennom en høyt utdannet befolkning. I denne bacheloroppgaven er det forsøkt å kartlegge i hvilken grad ...