• Barnevernets samarbeid med etniske minoritetsfamilier 

   Iversen, Markus (Bachelor thesis, 2024)
   Etniske minoriteter i form av innvandrere er overrepresentert innenfor det norske barnevernet ifølge flere kilder. Innenfor hjelpetiltak i hjemmet er overrepresentasjonen mest omfattende. Dette tilsier at barnevernet i ...
  • Sosiale ulikheter og frafall fra organisert idrett 

   Iversen, Markus (Bachelor thesis, 2019)
   Formålet med denne undersøkelsen er å se på ungdoms deltakelsesmønster i organisert idrett med bakgrunn i sosiale ulikhetsdimensjoner som økonomisk- og kulturell kapital. Disse ulikhetsdimensjonene blir med relevant teori ...