• Barn med nyoppdaget diabetes type 1 og deres foreldre 

      Høigård, Ingrid Tajet; Iversen, Lise Sofie (Bachelor thesis, 2015)
      Bakgrunn: Hvert år blir 300 norske barn under 15 år diagnostisert med diabetes type 1. Norge er et av landene i verden med flest tilfeller av barnediabetes, og antall nye tilfeller har fordoblet seg de siste 30 årene. Hensikt: ...