• Bruk av mekaniske tvangsmidler i psykisk helsevern 

      Iversen, Ida Karoline (Bachelor thesis, 2020)
      Tittel: Bruk av mekaniske tvangsmidler i psykisk helsevern Hensikt: Å øke kunnskapen om bruk av mekaniske tvangsmidler og å identifisere hvordan sykepleieren kan ivareta pasienten under tvangsbruk. Både pasient- og ...