• Digitalisering av blandekort 

      Iversen, Aleksander Rødland; Lande, Sindre Sæther (Bachelor thesis, 2020)
      I Helse-Norge blir elektroniske legemiddelkurver tatt i bruk for fult, og det er behov for å få digitalisert blandekort for barn slik at informasjonen kan integreres i disse systemene. Med dette som bakgrunn tar oppgaven ...