• Hvelvdammer- Deformasjoner i vederlag 

      Ittelin, Kjersti Strifeldt (Master thesis, 2012)
      Opp gjennom tidene har dambrudd i hvelvdammer ofte vært forårsaket av deformasjoner i vederlagene. Det har derfor vært av interesse å finne en metode som kan belyse hvor store deformasjoner som kan oppstå i vederlaget før ...