• Lærerhjerte 

      Isaksen, Tonje Mølmen (Bachelor thesis, 2019)
      Temaet for denne bacheloroppgaven er barneomsorg, og problemstillingen fokuserer på hvordan lærere forholder seg til elevers omsorgssituasjon, og eventuelt omsorgssvikt. I tillegg har jeg en underproblemstilling som fokuserer ...