• Comparing Global and Local Specification of Spatially Varying Anisotropy 

      Isaksen, Mathias Leander (Master thesis, 2020)
      I denne oppgaven tar vi for oss to tilnærminger til ikke-stasjonær romlig modellering med gaussiske stokastiske felt (GRF-er), og sammenligner disse. Den første tilnærmingen tar i bruk en stokastisk partiell differensialligning ...