• AWS IoT-basert system for håndtering av kommunikasjon og kontroll av AGV 

      Tracz, Bartosz; Masteholtet, Eirik Persson; Isaksen, Anders (Bachelor thesis, 2019)
      Internet of Things (IoT) har de siste årene erfart en kraftig vekst. Denne veksten har ført til økt popularitet og tilgjengelighet av IoT-baserte løsninger på markedet. Robotiske teknologier, slik som Automated guided ...