• Effekt av anisotropi på udrenert skjærstyrke i naturlige skråninger 

   Isachsen, Marit (Master thesis, 2012)
   Anisotropi har stor innvirkning på den udrenerte skjærstyrken i leire. I dag er NGI-ADP modellen implementert i elementmetodeprogrammet Plaxis, men modellen tar kun hensyn til anisotropi på deviatoriske spenninger, og egner ...
  • On modelling of anisotropic undrained strength for non-horizontal terrain 

   Nordal, Steinar; Grimstad, Gustav; Jordbakke, Tormod; Rabstad, Kristoffer; Isachsen, Marit (Chapter, 2018)
   Low plasticity soft clays show pronounced variation in undrained shear strength with the direction of loading. The active undrained shear strength (A) is significantly larger than the direct shear strength (D), which again ...