• Prosjektering av bærekonstruksjon i limtre for næringsbygg 

      Mehmood, Ali Afaq; Irshad, Arslan Mohammad (Bachelor thesis, 2019)
      Hensikten med denne oppgaven er å prosjektere en limtreramme som innfrir kravene om fri høyde på 7 m og et fritt spenn på 30 m. Takvinkel fastsettes til 15 grader. Rapporten deles videre inn i to prosjektfaser. I første ...