• Simulator for Lokførerskolen 

      Ip, Marco; Karpowicz, Michael-Angelo; Kragset, Julian (Bachelor thesis, 2022)
      DeskSim er et togsimuleringsprogram skapt i jMonkeyEngine av Lokførerskolen, som har formålet å lære studenter prinsippene av togkunduktering gjennom å gi dem et tryggt miljø hvor de kan få førstehånds erfaring. Vi ble ...