• Eksperimentelle Studier av Fleksible Propeller på en Marin Thruster 

      Ingvild Persson Moseby (Master thesis, 2019)
      Marine propeller laget av fleksible materialer har muligheten forbedre ytelsen ved å tillate geometrien til å tilpasse seg selv til de hydrodynamiske last variasjonene. I samarbeid med forskningsprosjektet FleksProp har ...