• Arbeid i sykehjem - for belastende for heltid? 

   Ingstad, Kari; Kvande, Elin (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Halvparten av sykepleierne som arbeider i sykehjem, arbeider deltid noe som ofte forklares med belastningene i yrket. I denne artikkelen ser vi på hvordan hel- og deltidsansatte sykepleiere i sykehjem opplever arbeidsvilkårene. ...
  • God helse – Kunnskap for framtidens kommunehelsetjeneste 

   Hedlund, Marianne; Ingstad, Kari; Moe, Aud (Chapter, 2021)
   Flere pasienter med komplekse behov, kombinert med mangel på fagpersonell, vil i årene som kommer, medføre et større press på kommunale helse- og omsorgstjenester. Denne boka bidrar til nye tenkemåter, løsninger og ...
  • God helse: kunnskap for framtidens kommunehelsetjeneste 

   Hedlund, Marianne; Ingstad, Kari; Moe, Aud (Book, 2021)
   Denne boka henvender seg til forskere, helseprofesjoner, ledere og beslutningstakere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, som et bidrag til å utvikle bedre helse- og omsorgstjenester. Kommunale helse- og ...
  • Hele og delte sykepleiere: En kvalitativ studie av sykepleieres arbeidsvilkår og arbeidstid i sykehjem 

   Ingstad, Kari (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2011:90, Doctoral thesis, 2011)
   Det overordnede temaet for denne avhandlingen er sykepleieres arbeidsvilkår og arbeidstid i sykehjem. Hensikten har vært å studere sykepleieres arbeidstid og arbeidsvilkår, og se hvordan disse henger sammen og påvirker ...
  • Hvilke muligheter har omsorgstjenestene? 

   Rostad, Hanne Marie; Sogstad, Maren; Førland, Oddvar; Hellesø, Ragnhild; Melby, Line; Ingstad, Kari; Devik, Siri A; Moe, Aud; Jacobsen, Frode F; Puaschitz, Nathalie G; Sortland, Oddrunn; Dale, Bjørg; Arntzen, Cathrine; Hollister, Brooke; Obstfelder, Aud (Report, 2020-04)
   Et hasteoppdrag for Helsedirektoratet der Senter for omsorgsforskning så på mulighetene for å øke kapasiteten i tjenestene dersom COVID-19 skulle kreve det. Oppsummeringene er korte analyser av muligheter og konsekvenser ...