• Arbeid i sykehjem - for belastende for heltid? 

   Ingstad, Kari; Kvande, Elin (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Halvparten av sykepleierne som arbeider i sykehjem, arbeider deltid noe som ofte forklares med belastningene i yrket. I denne artikkelen ser vi på hvordan hel- og deltidsansatte sykepleiere i sykehjem opplever arbeidsvilkårene. ...
  • Hele og delte sykepleiere: En kvalitativ studie av sykepleieres arbeidsvilkår og arbeidstid i sykehjem 

   Ingstad, Kari (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2011:90, Doctoral thesis, 2011)
   Det overordnede temaet for denne avhandlingen er sykepleieres arbeidsvilkår og arbeidstid i sykehjem. Hensikten har vært å studere sykepleieres arbeidstid og arbeidsvilkår, og se hvordan disse henger sammen og påvirker ...
  • Hvilke muligheter har omsorgstjenestene? 

   Rostad, Hanne Marie; Sogstad, Maren; Førland, Oddvar; Hellesø, Ragnhild; Melby, Line; Ingstad, Kari; Devik, Siri A; Moe, Aud; Jacobsen, Frode F; Puaschitz, Nathalie G; Sortland, Oddrunn; Dale, Bjørg; Arntzen, Cathrine; Hollister, Brooke; Obstfelder, Aud (Report, 2020-04)
   Et hasteoppdrag for Helsedirektoratet der Senter for omsorgsforskning så på mulighetene for å øke kapasiteten i tjenestene dersom COVID-19 skulle kreve det. Oppsummeringene er korte analyser av muligheter og konsekvenser ...