• Barnevernets rolle i møte med seksuelle overgrep på internett 

      Ingebretsen, Rikke Høstmark (Bachelor thesis, 2022)
      I min bacheloroppgave har jeg ønsket å belyse temaet seksuelle overgrep på internett og hva barnevernet kan gjøre i møte med denne utfordringen. Problemstillingen min er derfor utformet på følgende måte: «Barnevernets rolle ...