• Ductile tearing of cryogenic valve components 

   Viespoli, Luigi Mario; Ingebo, Pål Idar; Berto, Filippo (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The paper reports the result of an experimental investigation on the torsional failure mechanics of the rotating components of a cryogenic valve. The rotating assembly is composed of an AISI 316L shaft connected by two ...
  • Transiente olje-vann strømningsforsøk 

   Ingebo, Pål Idar (Master thesis, 2009)
   Denne masteoppgaven er i all hovedsak rettet mot å ekstrahere eksperimentelle data på olje-vann flushing, begge i væskefase. Det vil også gjøres en evaluering på hvor godt flerfasesimulatoren OLGA 6.0 klarer å reprodusere ...