• Å finne gammelt nytt: Bruk av NewsML i dagspressen 

      Ingeberg, Marit (Master thesis, 2006)
      Sentralt i hovedfagsoppgaven står det klassiske problemet; der innføring av ny teknologi krever utvikling av nye metoder og arbeidsrutiner, samtidig som de gamle rutinene får bestå tilnærmet uendret. Dette gjør at ...