• Performance Management: Bruk av KPI-dashbord i rederidrift 

      Ingdal, Ellen; Dammann, Victor (Bachelor thesis, 2022)
      Overordnet tema for denne oppgaven er prestasjonsstyring og bruk av KPI. Problemstillingen er formulert til: «Hvordan vurderer norske rederi bruk av KPI-dashbord som et verktøy for prestasjonsstyring?». For å besvare ...