• Energikrisen i Europa og det norske kraftmarkedet 

      Belsnes, Michael Martin; Bjørndal, Mette; Elverhøi, Anders; Espegren, Kari Aamodt; Fæhn, Taran; Jaehnert, Stefan; Kjølle, Gerd Hovin; Korpås, Magnus; Marstein, Erik Stensrud; Røkke, Petter Egil; Sandberg, Nina Holck; Tande, John Olav Giæver; Thiis, Thomas Kringlebotn; Winther, Tanja; Inderberg, Tor Håkon Jackson (NTNU Rapport 429810, Research report, 2023)
      Dette notatet oppsummerer en serie workshoper som ble organisert våren 2022 av FME-sentrene NTRANS, CINELDI, ZEN, HighEFF, Include, NorthWind og HydroCEN, sammen med NTVA og DNVA. Ved noen workshoper ble flere partnere ...