• Simulation of Shock and Vibration Forces for Space-based Components 

      Finnson, Kristoffer; Fredheim, Fredrik Nes; Inderberg, Andreas (Bachelor thesis, 2021)
      Denne oppgaven handler om sjokk- og vibrasjons-simuleringer av en satellitt, som en del av HYPSO-prosjektet ved NTNU. Hensikten med arbeidet som blir presentert i denne oppgaven er todelt: For det første er det en måte å ...