• Knowledge on Demand - Tacit Knowledge in a Project Context 

      Ihlen-Ringel, Henrik (Master thesis, 2020)
      I feltet kunnskapsledelse blir en stadig økende mengde forskning gjort på taus kunnskap – dets utfordringer, muligheter og katalysatorer, og en undergruppe av denne forskningen blir gjort i en ramme av prosjektarbeid. ...