• Lekser på ungdomsskolen En casestudie 

      Ihlen, Asbjørn B. (Bachelor thesis, 2019)
      Gjennom prosessen med denne bacheloren har jeg fått muligheten til å arbeide med et forskningsprosjekt. Dette forskningsprosjektet har blitt utført som en casestudie har inneholdt en spørreundersøkelse og jeg har gjennomført ...