• Has technology replaced routine jobs in Norway? 

   Ibrekk, Ingvild Marie Ytrehus; Sæternes, Sophie Brennvall (Master thesis, 2020)
   Formålet med denne oppgaven er å teste hvorvidt teknologi har erstattet typiske rutineoppgaver, i tillegg til å komplimentere de oppgavene som ikke er preget av rutine. Ved å bruke data fra Arbeidskraftsundersøkelsen, ...
  • Has technology replaced routine jobs in Norway? 

   Ibrekk, Ingvild Marie Ytrehus; Sæternes, Sophie Brennvall (Master thesis, 2020)
   Formålet med denne oppgaven er å teste hvorvidt teknologi har erstattet typiske rutineoppgaver, i tillegg til å komplimentere de oppgavene som ikke er preget av rutine. Ved å bruke data fra Arbeidskraftsundersøkelsen, ...