• En casestudie om temaorganisering og yrkesdidaktikk 

   Hylander, Lene; Sundal, Evy Anne Dimmen (Master thesis, 2015)
   Denne masteroppgaven omhandler yrkesdidaktisk arbeid i team. Vår nysgjerrighet ble vekket da vi leste Hilde Hiim (2012) sin rapport om relevans i yrkesfaglig opplæring. Hennes konklusjon var at elever opplever lite relevant ...
  • Sluttrapport - Yrkesfaglærerutdanning: Kvalitet i veiledning og vurdering 

   Smeplass, Eli; Leraand, Arve; Leonardsen, Julie; Hylander, Lene; Ramlo, Siri Husa; Hårberg, Jon Sverre; Engen, Dagrun Astrid Aarø; Strømmen, Sigrid Elise (Research report, 2022)
   I denne rapporten presenterer vi funn og refleksjoner knyttet til et utviklingsprosjekt ved yrkesfaglærerutdanningen i Trondheim. Vi har gjennom et semester hatt jevnlige møter hvor vi har diskutert erfaringer med veiledning ...