• Metabolic and Histopathological characterization of Prostate cancer 

      Huynh, Bao-Mai (Master thesis, 2014)
      Prostatakreft er en av hovedårsakene til kreftrelaterte dødsfall i verden. Fremskritt i kunnskap om denne sykdommen kan bidra til å forbedre utfallet av sykdommen hos pasienter. Biomarkører kan forbedre detekteringen kreften ...