• Kombinert modelbasert og sensorbasert observer for undervannsfartøy 

      Hustveit, Bjarte (Master thesis, 2014)
      Denne master-oppgaven omhandler arbeidet med å kombinere to ulike typer observere på en slik måte at kombinasjonen av disse to gir et bedre resultat enn det de to observerene klarer hver for seg. De to observerene er den ...