• Organisatorisk læring i en logistikkfunksjon hos Madshus 

      Hustvedt, Hannah; Mæhlum, Sindre; Rønningen, Vemund (Bachelor thesis, 2021)
      Denne bacheloroppgaven er skrevet for Madshus AS. Problemstillingen for undersøkelsen er: Hvordan bryte ned organisasjonsbarrierer og sette i gang en refleksjonsprosess mot kontinuerlig forbedring? Teorien omhandler ...