• End-User Involvement in Complex Projects 

      Hussain, Tayab Munir (Master thesis, 2021)
      Brukermedvirkning er en viktig faktor som påvirker prosjekt suksess. Formålet med brukermedvirkning er å forstå de underliggende behovene til brukerne og implementere dem i prosjektet slik at brukerne er tilfredsstilt. ...