• Drivetid for vegtunneler 

      Huso, Lars Andersen-Ranberg (Master thesis, 2019)
      Denne oppgaven omhandler kapasiteter i fremdriftsplanlegging og ekvivalenttidsystemet i norske kontrakter for underjordsprosjekter. Det blir gjort rede for arbeidet med å danne en regresjonsmodell for aktiviteter i tunneldrift ...