• Fremtidige PLS-baserte kontrollanlegg i vannkraftverk 

      Strand, Robert; Huseby, Stian Kold; Skansgård, Håvard; Kristensen, Marcus (Bachelor thesis, 2021)
      Kraftmarkedet og organisatoriske endringer, i tillegg til den akselererende teknologiutviklingen, påvirker hvilke investeringer som Statkraft må vurdere i tiden som kommer. Det lokale kontrollanlegget ved de 346 vannkraftverkene ...