• Har fornybare og ikke-fornybare ressurser bidratt til utbruddet av voldelig konflikt i Jemen? 

   Huseby, Johanne Stenseth (Bachelor thesis, 2020)
   Oppgavens hensikt er å gi en innsikt i tematikken om fornybare og ikke-fornybare ressurser og deres potensielle sammenheng med voldelig konflikt. Oppgaven undersøker hvorvidt vannknapphet og oljerikdom i Jemen har bidratt ...
  • Immigration and the Norwegian Labour Movement 

   Huseby, Johanne Stenseth (Master thesis, 2022)
   Gjennom en kvalitativ tilnærming undersøker avhandlingen sammenhengen mellom immigrasjon og organisasjonsgrad i norsk kontekst. Mer spesifikt analyseres oppfattede årsaker og effekter av en lavere organisasjonsgrad blant ...