• Subspace Predictive Control for Smart Home Optimization 

      Husby, Oliver Kristiansen (Master thesis, 2023)
      I løpet av det siste året har strømprisene skutt i været og blitt en mye større økonomisk byrde for mange enn den har vært tidligere. På grunn av dette, begynte den norske regjeringen i slutten av 2021 å subsidiere borgerne ...