• Konfliktnivået i byggjeprosjekt 

      Humborstad, Jan Olav (Master thesis, 2020)
      Konfliktar mellom personar eller verksemder kan prege byggjeprosjekt. I byggjeprosjekt vil konfliktar kunne medføre unødvendig bruk av tid og ressursar, noko som ikkje er verdiskapande. Samtidig blir byggjebransjen i større ...