• Beregning av platebru i betong etter Eurokode 

   Hugudal, Roar; Haavik, Olav (Master thesis, 2010)
   Platebruer av betong er en mye brukt brutype. I mars 2010 ble Eurokode (EC) innført som prosjekteringsregelverk i Norge. I den forbindelse er det interessant å se på hvordan dette påvirker prosjekteringen av denne type ...
  • Konkurransedyktigheten til limtre som materiale for brubygging, sammenliknet med betong 

   Nilsen, Eirik Ukkelberg; Alvseike, Jacob Ruud; Myhr, Sverre Aas (Bachelor thesis, 2020)
   Bruer av prefabrikkerte betongbjelker er ofte et naturlig valg av løsning for vegbruer med 20-30 meters spenn. Med Statens Vegvesens nye håndbok V426 Prefabrikkerte brubjelker har man muligheten til å utvikle bruprosjekter ...