• Bruk av referansebygg til å simulere reduksjon av klimagassutslipp 

   Aune Moe, Catherine Rebecca; Grande, Maren (Bachelor thesis, 2020)
   De siste årene har fokuset på miljøvennlighet og reduksjon av klimagassutslipp økt betraktelig, dette gjelder også i byggebransjen. Ved å kartlegge utslipp på et spesifikt prosjekt vil det være mulig å se hvor stor innsats ...
  • Building-Integrated Photovoltaics from Products to System Integration - A Critical Review 

   Fedorova, Anna; Hrynyszyn, Bozena Dorota; Jelle, Bjørn Petter (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   This review brings together research on the integration aspect of photovoltaic technologies in the building sector. Buildings are among the significant contributors of negative, yet not avoidable, environmental impact. Two ...
  • Evaluation on Overheating Risk of a Typical Norwegian Residential Building under Future Extreme Weather Conditions 

   Tian, Zhiyong; Zhang, Shicong; Deng, Jie; Hrynyszyn, Bozena Dorota (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   As the temperature in the summer period in Norway has been always moderate, little study on the indoor comfort of typical Norwegian residential buildings in summer seasons can be found. Heat waves have attacked Norway in ...
  • Grønn fritid - utvikling av et bærekraftig hyttefelt 

   Jegatheeswaran, Arati; Jenssen, Ranveig Rislien; Jønvik, Amalie (Bachelor thesis, 2020)
   Denne bacheloroppgaven er utarbeidet på vegne av oppdragsgiver Grønn Fritid AS. Oppgaven er en videreutvikling av oppdragsgivers idé vedrørende prosjektering av et bærekraftig hyttefelt med fellesfunksjoner. Arbeidet er ...
  • Renovering av laftede hus ved bruk av tannbjelker og skiferstein. 

   Leithe, Ida Merethe Lindland; Dretvik, Henrik Strand; Sideridis, Theodora (Bachelor thesis, 2020)
   I samarbeid med oppdragsgiver Rennebu-Bjelken AS og Bedrock AS har studentene sett på renovering og flytting av bygg med laftede vegger. I oppgaven har det blitt satt spesielt fokus på innovative løsninger av fundament og ...
  • Upgrading of a Typical Norwegian Existing Wooden House According to the EnerPHit Standard 

   Hrynyszyn, Bozena Dorota; Felius, Laurina Cornelia (Chapter, 2019)
   The building sector has a key role to play in implementing the EU energy efficiency objectives. Around 40% of the energy consumption and a third of CO2 emissions comes from buildings. With the adoption of Nearly Zero Energy ...
  • Utforming av fleksible og fremtidsrettede arbeidsrom 

   Korvald, Inger Kanutte Larsen; Barosen, Hanna Martine Sortvik; Græsli, Sara (Bachelor thesis, 2019)
   I samarbeid med oppdragsgiver NNH og Pir II har studentene sett på og formulert en løsning for fleksible arbeidsplasser i det kommende innovasjonssenteret på Oppdal. Oppgaven omfatter en løsning på en fleksibel arbeidsplass ...
  • Wood burning habits and its effect on the electrical energy demand of a retrofitted Norwegian detached house 

   Felius, Laurina C; Thalfeldt, Martin; Georges, Laurent; Hrynyszyn, Bozena Dorota; Dessen, Fredrik; Hassan Mohamed, Mohamed Hamdy (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Using firewood as a space heating source is a popular solution in Norwegian housing and can significantly reduce the electrical energy demand of houses. This study analysed habits and reasons for using a wood stove from ...