• Sykepleie ved overvekt hos barn 

      Holm, Inger Marie; Hoxha, Edita (Bachelor thesis, 2020)
      Bakgrunn: I Europa er andelen barn med fedme økende. I 2025 forventes overvekt å påvirke en av fem europeiske barn, noe som tilsvarer rundt 16 millioner europeiske barn. I Norge ser det ut til at barn med overvekt og fedme ...