• CC Mart’n Gjøvik – tilbygg og ombygging 

      Ask-Henriksen, Einar; Hovrud, Audun; Gullaug, Thomas H.; Næsset, Trond R. (Bachelor thesis, 2010)
      Prosjektet omfatter byggeteknisk prosjektering ved til- og ombygging av CC Mart’n Gjøvik. Oppgaven er utført på oppdrag fra og i samarbeid med Norconsult AS, Hamar. Rapporten inneholder sammenlikning av stålfagverk og ...