• Brukermedvirkning i tidligfase for å oppnå well-being 

   Hansen, Morten; Hovland, Sven (Master thesis, 2021)
   Tema for oppgaven omhandler om hvorvidt brukermedvirkning i tidligfase i et knutepunkt er nødvendig for å oppnå well-being over tid. Tema og hypotese i oppgaven ble utformet i samarbeid med veileder. Fokuset i oppgaven ...
  • Brukermedvirkning i tidligfase for og oppnå well-being 

   Hansen, Morten; Hovland, Sven (Master thesis, 2021)
   Tema for oppgaven omhandler om hvorvidt brukermedvirkning i tidligfase i et knutepunkt er nødvendig for å oppnå well-being over tid. Tema og hypotese i oppgaven ble utformet i samarbeid med veileder. Fokuset i oppgaven ...