• EVICARE Sluttrapport: Fra forskning til praksis – fra praksis til kunnskap 

      Nytrø, Øystein; Eiring, Øystein; Hovland, Kristin Hildegard (Research report, 2015)
      EviCare var det første, offentlige innovasjonsprosjektet innen IKT i Norge som fikk støtte fra Norges Forskningsråd. Hovedmålet med prosjektet var å utvikle metoder og teknologi som leverer forskningsbasert kunnskap der ...