• Tilgjengelighet på kollektivtransport for personer med nedsatt syn 

      Hovland, Frida; Østlund, Ingerid Blom (Bachelor thesis, 2020)
      Bakgrunnsinformasjon: Personer med nedsatt syn møter på utfordringer når det gjelder bruk av kollektivtransport. Hensikten med denne bacheloroppgaven er å undersøke hva som kan bidra til økt tilgjengelighet på kollektivtransport ...