• Utvikling av tilleggsutstyr til sykkel for born med funksjonshemmingar 

      Hove, Marit Haugan (Master thesis, 2015)
      Målet med denne oppgåva var å utvikle ein sykkel for born med redusert funksjonsevne i overkroppen. Ein stor del av arbeidet gjekk ut på å gå gjennom dei løysingane som tidligare har blitt valde for eit tilsvarande produkt ...